Servicii

I. Constituire SRL/SA/PFA

Vă asigurăm pregătirea tuturor documentelor necesare înființării societatii Dvs la Registrul Comerțului precum si depunerea dosarului.

Mai mult de atât, în costul întocmirii dosarului intră și consultanța specializată și personalizată, consultanța fiscală în domeniul de activitate al firmei, în alegerea codurilor CAEN (necesare desfășurării activității), clarificarea pașilor necesari în demararea afacerii, optimizarea fiscală în privința impozitării activității și costurilor legate de salariați.

II. Mențiuni/modificări statutare

Întocmim și depunem documentele necesare pentru mențiuni firme la Registrul Comerțului:

 • Modificare denumire;
 • Schimbare sediu social;
 • Modificarea obiectului de activitate;
 • Modificarea capitalului social;
 • Transmiterea părților de interes și a părților sociale;
 • Suspendare sau reluare activitate;
 • Înființarea sau desființarea de sedii sociale (puncte de lucru);
 • Excluderea sau retragerea asociaților;
 • Majorare capital social;
 • Revocare administrator;
 • Divizare;
 • Fuziune (națională sau transnațională);
 • Mutare sediu social societate straină.

III. Lichidare și radiere SRL

 • Întocmire documente pentru Registrul Comerțului în privința radierii firmei etape I și II;
 • Întocmire bilanțuri de lichidare și raport lichidare;
 • La cerere ne ocupăm și de obținerea Certificatului de Atestare Fiscală ANAF.

IV. Contabilitate și expertiză contabilă

 • Asistență fiscală pentru afaceri, impozite, optimizare fiscală și asistență în contabilitate;
 • Asistență vector fiscal impozit pe venit/profit și asigurări sociale;
 • Asistență modificări legislative în funcție de obiectul de activitate;
 • Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare;
 • Înregistrarea documentelor primare;
 • Întocmirea balanței lunare de verificare;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar;
 • Întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • Întocmirea/certificarea/depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale (bilanțuri);
 • Calculul, întocmirea și depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugata aferent perioadei fiscale lunar / trimestrial;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe profit / venit;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele cu reținere la sursă;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor recapitulative 394, 390 Vies;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă, legată de obiectul de activitate;
 • Asistare și reprezentare în fața controalelor fiscale;
 • Reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
 • Obținerea de certificate de atestare fiscală;
 • Informarea lunară a conducerii societății, despre rezultatele financiar-contabile;
 • Refacerea evidenței contabile;
 • Întocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de management;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Pregătirea documentelor pentru inventarierea anuală;
 • Due diligence.

V. Resurse umane

 • Recrutare personal, în urma unei comenzi;
 • Întocmirea Registrului de Evidență Salariați-Revisal;
 • Redactarea contractelor de muncă, fișa postului, fișă de angajare, Regulament de ordine interioară, acte adiționale, decizii desfacere contracte de muncă;
 • Redactarea de adeverințe, convenții, acte de informare;
 • Administrare dosar de personal;
 • Consultanță privind dosarul de șomaj și întocmire adeverințe șomaj;
 • Consultanță privind dosarul de pensionare;
 • Consultanță și întocmire dosare pentru obținere subvenții pentru angajați;
 • Recuperare sume concedii medicale;
 • Calcularea drepturilor salariale, depunerea declarațiilor fiscale, redactarea OP-uri și foi de vărsământ pentru plata contribuțiilor;
 • Plasare fortă de munca, intern si internațional.
0+

Partneri strategici

0+

Companii noi

0+

Clienți fericiți

COMPANII CARE AU
ÎNCREDERE ÎN NOI